Aaron Timstråhle

Lena Timstråhle

Utbildning

 • Certifierad sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem behörighet K, Swedcert, Stockholm
 • Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U, RBK, Stockholm
 • Injustering av värmesystem, MMA, Stockholm
 • Certifierad energiexpert, Swedcert, Stockholm
 • Certifierad injusterare av ventilationssystem, behörighet U,
 • Swedcert, Stockholm
 • Radonutbildning för funktionskontrollanter med riksbehörighet K, Funkis, Stockholm

Utbildning

 • ICF Diplomerad Coach, Akademi Coachstjärnan AB, Stockholm
 • Retorik – för bättre kundrelationer och snabbare avslut, Concisio Stockholm
 • Fil.kand. PA-Programmet (Personal- och arbetsvetenskapligt program), Linköpings Universitet
 • 11 års erfarenhet inom försäljning från olika branscher – bygg, kunskap och konfektion – i Sverige och England.